Innovatieve visie op informatie

Altijd zicht op het geheel

/ nl/ article /visionaire-innovatie_nl.phpOnderwerpen: informatie, innovatie, kennis, methode, semantisch-netwerk, standaarden, visie

Een als een methode uitgewerkte visie op innovatie?, informatie?, kennis?, standaarden? en het modelleren of ontwerpen van processen en systemen waarin (enkele van) deze onderwerpen een voorname rol vervullen. Begin met het benoemen en vastleggen van kennis over de processen en de achterliggende concepten.

Visie

Deze visieis het resultaat van de jarenlange ervaring met, en onderzoek naar, het werken met informatie en systemen in vernieuwende (innovatieve) omgevingen. Door het continue stellen van vragen, en zoeken naar antwoorden, over methodes, standaarden en effectiviteit. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een samenhangend geheel.

Wanneer het ontwerp van een systeem niet breed wordt aangepakt is risico op frictie bij het definiëren van de scheidingsvlakken tussen kennis, informatie en organisatie niet uit te sluiten, zelfs waarschijnlijk.

Belangrijkste gemis is dat de diversiteit aan rollen van mensen (zoals personeel, klant. manager etc.) niet kan worden geformaliseerd binnen de grenzen van wat onder 'systeem' wordt verstaan. Deze visie biedt de mogelijkheid om zowel de formele als de informele aspecten van een organisatie te kunnen combineren en op gelijkwaardige basis te kunnen betrekken bij het ontwerp- en realisatie-proces.

Aanpak

Als basis voor deze aanpak wordt het opstellen van een semantisch-netwerk? gehanteerd, vanuit de hierbij vastgelegde en gedefinieerde concepten en activiteiten worden de systeem-componenten in onderlinge samenhang gemodelleerd. Deze brede aanpak besteed aandacht aan de volgende relevante aspecten:

  • Gedrag - heeft betrekking op mensen, aspecten als inzicht en leren maken daar deel van uit, maar ook emotie, motivatie en incentive.

  • Informatie - Het verwerken van informatie is (en blijft) een voornaam doel van een 'systeem' of een 'organisatie', maar kan ook werken als katalisator en kapstok voor innovatieve suggesties en ideeën.

  • Architectuur - Uiteindelijk levert een architectuur de staalkaart voor een systeem, beschrijft het zowel het doel als de regels waaraan een systeem moet voldoen. Architectuur heeft ook een temporeel aspect: het is een leidraad om 'verandering' te kunnen organiseren.

  • Standaarden - Het toepassen van standaarden waarborgt een onafhankelijk fundament, met name voor de koppelingen tussen de verschillende onderdelen waaruit een dergelijke opzet bestaat.

  • Systeem - Dat is wat aan de hand van de opgestelde architectuur in werkelijkheid gerealiseerd moet kunnen worden. Systeem is meer dan het toepassen van Technologie. Ook de inbedding in de organisatie - rekening houdend met de doelstellingen, stakeholders, toekomstvisie en culturele aspecten - is een cruciale succesfactor.

Visie ...

Aanpak ...