diderot track - informatie-managementsection icon diderot

/ nl/ bizz /profile_nl.phpOnderwerpen: bias, dienstverlening, distributie, experimenteren, hergebruik, informatie, informatie-architectuur, informatieprocessen, informatietechnologie, innovatief, kennis, onafhankelijk, organisatie, systemen, verandering

Diderot Track is een op kennis? gerichte onderneming. Wij zijn gespecialiseerd in het adviseren en ondersteunen van organisaties (profit en non-profit) bij het inrichten of verbeteren van geautomatiseerde informatieprocessen? en -systemen. Met name gericht op op de samenhang tussen bedrijfsdoelen, mensen en systemen. Het uiteindelijke doel is om innovatief? handelen mogelijk te maken, zonder de noodzaak om voortdurend ingrijpende veranderingen door te hoeven voeren. Hiervoor heeft Diderot Track een eigen visie en methode ontwikkeld: BIAS?.

Kennis gecombineerd met ervaring

Diderot Track levert haar kennis in de vorm van advies, ontwerp en begeleiding voor veranderingsprocessen waarbij informatieverwerking een centrale rol speelt. De dienstverlening richt zich op de relatie tussen menselijk handelen en daarop volgende computergestuurde verwerking.

De dienstverlening heeft voornamelijk betrekking op de menselijke aspecten die bij verandering van de visie op informatie en het daarvan afgeleide gebruik een rol spelen. Naast de menselijke en technische aspecten heeft Diderot Track echter ook aandacht voor de organisatorische gevolgen van verandering.

Daarnaast levert Diderot Track ook ontwerpen op maat voor systemen waar opslag, verwerking, distributie en hergebruik van informatie de hoofdrol spelen. De informatie dient zodanig te worden gestructureerd dat een heldere en logische ordening ontstaat.

"

One understands a reasoning, an argument, or a language if one can consciously reproduce the information conveyed by the message. The context (situation or origin) of the message can change the understanding of the message significantly.

"

Aad Kamsteeg

De missie, Diderot Track...

  • ... opereert onafhankelijk van leveranciers van software of hardware;

  • ... ontwerpt informatie-architectuur gebaseerd op semantische principes (metadata, taxonomieën, ontologieën);

  • ... besteed aandacht aan zowel de menselijke, de zakelijke en de technische aspecten van een omgeving;

  • ... zoekt voor elke situatie naar de best toepasbare oplossing, niet naar de meest geavanceerde;

  • ... bekijkt niet alleen de technische mogelijkheden, maar ook de inhoudelijke en procedurele aspecten;

  • ... neemt nadrukkelijk de bestaande organisatie en haar mogelijkheden als uitgangspunt voor haar diensten;

  • ... zal daar waar mogelijk oplossingen en toepassingen zoeken op basis van internationale standaarden.

De ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie? gaan erg snel. Daarom is Diderot Track een lerende organisatie, zodat we ook in de toekomst diensten op hoog niveau kunnen leveren. Als gevolg daarvan hebben studie en experimenteren met nieuwe technieken en hulpmiddelen een hoge prioriteit. Om onze diensten effectief aan te kunnen bieden besteden we binnen de eigen organisatie ook de nodige aandacht aan de opslag, het gebruik en hergebruik van informatie.

"

Imagination is more important than knowledge.

"

Albert Einstein

Kennis ...

De missie, ...