section icon trainingOpen standaarden en impact op organisaties

/ nl/ training /managers_nl.phpOnderwerpen: cursus, mogelijkheden, organisatie

Open standaarden zijn niet meer weg te denken uit de ICT wereld. Vele toepassingen maken, al dan niet zichtbaar, gebruik van - bij voorbeeld - XML. Voor publiceren, gegevensuitwisseling of processturing.

Wat zouden de effecten zijn wanneer deze open technologie breder wordt toegepast in een organisatie? Is invoering en gebruik van open technologie te sturen? Zijn er alternatieven? Welke investeringen zijn nodig en wat komt er dan voor terug?

De onderwerpen

Om op deze en andere vragen een antwoord te vinden organiseert Diderot Track een cursus 'Open standaarden voor (business-) managers'. Inzicht in het hoe en waarom, en de effecten van deze technologie op uw organisatie, geeft een betere grip op de materie waardoor bewust gestuurd kan worden. Laat u niet verrassen door de mythen over deze technologie. Leer in te zien wat de mogelijkheden zijn en wat moeilijk is.

Geschikt voor

Raad van bestuur, directie, informatiemanagers, kennismanagers, management-assistenten etc.

Gewenste voorkennis

Geen

Doel

Een goed begrip en inzicht in de mogelijkheden van open standaarden en de mogelijke effecten daarvan op de bedrijfsvoering.

Het programma voor deze dag ligt zeker niet vast, u wordt uitgenodigd om zelf vragen of onderwerpen aan te dragen. Tenslotte is het doel van deze cursus om uw vragen op dit onderwerp te beantwoorden.

De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen:

  • Wat is een open standaard nu eigenlijk: smeerolie of ballast;

  • Open standaarden en Return on Investment;

  • Gebruik van open standaarden, wat kan er nog meer mee;

  • Heeft gebruik van open technologie ook impact op de organisatie;

  • Het delen van informatie, hoe regelen we dat;

  • Gebruiken van commerciële producten of open source;

  • Overzicht belangrijkste standaarden voor zakelijke doeleinden;

  • Discussie / vragen door u gesteld / aangegeven.

Uw inbreng

Deze cursus is bedoeld om uw vragen te beantwoorden. U wordt verzocht om vragen te stellen cq. aan te geven wat voor u de kritische onderwerpen zijn. Wij zullen tijdens de cursus ruim aandacht besteden aan uw inbreng.

Deze cursus kan ook 'in-house' worden gegeven bij u in de organisatie, bijvoorbeeld wanneer een relatief grote groep medewerkers dit seminar wil volgen. Deze wens kan worden aangegeven op het aanmeldingsformulier dat u op deze website aantreft. In dat geval zullen wij contact met u opnemen voor nadere afspraken.

U kunt aanmelden voor deze cursusdag via het aanmeldingsformulier 'impact op organisaties'.

Datums en prijs

Datum **) Locatie **) Prijs *)
Januari 2014 Den Haag - 09:00 tot 16:00 uur (met aansluitende borrel), € 850,00
Op afspraak Uw locatie Op afspraak
*) Alle prijzen zijn onder voorbehoud en excl. BTW.
**) Definitieve datum en locatie worden nog vastgesteld. Uiterlijk 1 maand voordat de cursus plaatsvindt zal dit bekend worden gemaakt.

Algemene bepalingen

Annulering

Door een schriftelijke kennisgeving te sturen kan de aanmelding geannuleerd worden. Na twee weken voor de aanvang van de cursus zal 20% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht. Mocht annulering geschieden binnen deze termijn, dan is het gehele cursusbedrag verschuldigd.

Verhindering

Indien de cursist verhinderd is om aan de cursus deel te nemen, kan hij/zij iemand aanwijzen die in zijn/haar plaats de cursus zal volgen, zonder dat de annuleringsregeling in werking treedt.

Betaling

De betaling dient voor aanvang van de cursus bij Diderot Track te zijn ontvangen.

Voorbehoud

Cursussen onder voorbehoud van voldoende deelname. Indien er onvoldoende deelname is kan een cursus tot 8 dagen voor de vermelde datum worden geannuleerd.

De ...

Uw ...

Datums ...

Algemene ...