section icon training Informatie Professional 1op1

Bevestig ideeeën, nieuw inzicht, kritische dialoog: een privé sessie

/ nl/ training /een-op-een_nl.phpOnderwerpen: bediscussiëren, informatie-architectuur, informatie-management, nieuwe ideeën, strategiën, vrijblijvend

Wie heeft dat niet als informatie-professional, de behoefte om nieuwe ideeën, plannen, voorgestelde wijzigingen in de informatie-architectuur, de transitie naar een andere omgeving vrijblijvend te bespreken met een andere professional?

Coaching 1op1

Het vrijblijvend en op spontane wijze kunnen toetsen en bediscussiëren van nieuwe ideeën, plannen of strategiën op het gebied van informatie-management is niet altijd eenvoudig te regelen, zeker in wat kleinere organisaties. Diderot Track biedt nu de mogelijkheid om in een intensieve sessie 1 op 1 de nog open vragen samen te beantwoorden. Door het stellen van vragen wordt u gedwongen om de ideeën en voornemens uit te leggen en toe te lichten.

Belangrijkste voorwaarde is dat er vooraf geen informatie over het onderwerp, het doel of de voornemens wordt gegeven. Daardoor ontstaat een spontane uitwisseling van gegevens en een levendige discussie.

Vragen en antwoorden

Expliciete of impliciete vragen die gedurende deze sessie aan de orde kunnen komen en zo mogelijk beantwoord kunnen worden:

  • Wat is de impact?

  • Zie ik iets over het hoofd?

  • Zijn er alternatieve mogelijkheden?

  • Welke vragen kan ik hierover verwachten?

  • Heb ik alle antwoorden paraat?

Afspraak maken

Na registratie zal ik contact opnemen om afspraken te maken over de datum en de locatie. Wanneer afspraak op een zeer korte termijn gewenst is, vermeld dat dan in het opmerkingenveld van het formulier.

Het is uiteraard geen enkel probleem om een 2 op1 of 3 op 1 sessie van te maken, indien gewenst kan ook uw collega deelnemen aan deze sessie.

Datum Locatie Maximale duur Prijs
Op afspraak Uw locatie Halve dag (4 uur) € 250,00 excl. btw

Coaching ...

Vragen ...

Afspraak ...