Denis Diderot (1713 - 1784)

Een beknopte biografie

/ nl/ article /diderot_nl.phpOnderwerpen: encyclopedisten, d'alembert, informatie, kennis

Een korte toelichting over Denis Diderot is op zijn plaats, aangezien de onderneming Diderot Track zijn naam gebruikt. De belangrijkste reden voor deze keuze is het gegeven dat Diderots streven, in een vrije interpretatie, was gericht op hergebruik van kennis?. Afgeleid hiervan is het streven van Diderot Track, meer algemeen, gericht op het hergebruik van informatie.

Systematisch overzicht van kennis

Denis Diderot was een Frans schrijver en filosoof. Hij ontving als zoon van welgestelde middenstanders een uitstekende opvoeding bij de Jezuïeten. Hij studeerde rechten in Parijs. Na zijn studie weigerde hij pertinent een beroep te kiezen.

Denis Diderot
Na een moeizame start in de letteren - hij vertaalde onder meer literaire en wetenschappelijke werken uit het Engels - werd hij gevraagd voor de vertaling en bewerking van de Chambers cyclopaedia. Diderot besloot uiteindelijk om hier een origineel werk van te maken. Samen met een groot team van schrijvers, filosofen en wetenschappers (inmiddels bekend als de "Encyclopedisten", waaronder d'Alembert) begon hij met het vastleggen van de synthese van het menselijk weten op elk gebied. De grote drijfveer voor zijn inspanning was zijn overtuiging dat de kennis die door de mensheid is verworven, beschikbaar dient te zijn voor een zo groot mogelijke groep van mensen.

Hij ijverde voornamelijk voor het verspreiden van kennis (lees: vrijheid van informatie?). Dit streven, in combinatie met zijn afwijkende mening over godsdienst en sociale klassen gaf problemen met de heersende klasse en de overheid. Uiteindelijk is hij, ondanks teleurstellingen en veel verzet, erin geslaagd de Encyclopedie te voltooien. Het werk is tussen 1752 en 1759 officieel verboden. Desondanks is de encyclopedie uiteindelijk verschenen in een oplage van 5.000 exemplaren, voor een wetenschappelijk werk in die tijd een gigantische oplage.

Daarnaast schreef hij voornamelijk essays, waaruit zijn geleidelijke overgang naar een atheïstische, materialistische wereldbeschouwing blijkt. Voor zijn essays, soms ook wel aangeduid als 'Romans', koos de schrijver veelal de vorm van de dialoog, waardoor hij in staat was op een bedachtzame en heldere wijze tegengestelde zienswijzen te behandelen zoals: oorspronkelijkheid tegen imitatie en religie tegen atheïsme.

De bekendste werken van Diderot zijn, naast de Encyclopedie: 'Jacques, de fatalist en zijn meester' (1771-1778) en 'De droom van d'Alembert' (1769).

  • Wikipedia artikel over Diderot [nl]>>

  • Het 'collaborative translation project for the Encyclopedia' [en]>>